Herroepingsrecht

Contactgegevens

Heeft u een vraag of opmerking?
DBR Interieur is dé webshop waar persoonlijk contact voorop staat. Voor vragen, opmerkingen, suggesties en klachten aangaande onze webwinkel of onze producten kunt u contact met ons opnemen.
U kunt ons mailen info@dbrinterieur.nl

DBR Interieur is een onderdeel van DBR Onderhoud B.V.

Vestigingsadres en retouradres

DBR Interieur 
Energieweg 22P

3133EC Vlaardingen

Nederland

010-2477440 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur)

Let op: geen winkel, op afspraak kunt u langskomen

KVK: 61857378

BTW: NL824357528B01

Ruilen en retourneren

Product retourneren?

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor uw rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – ongebruikt en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@dbrinterieur.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen en beoordeeld is.


Uitzondering maatwerk
Producten die u via deze webwinkel koopt, die speciaal voor u op maat en volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt worden. Hierop is het herroepingsrecht is niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

 

Product ruilen?

Wil je je product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. Je kunt hiervoor contact opnemen met info@dbrinterieur.nl. Wel draag je zelf de kosten voor terugzending van het product.

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor je te wijzigen.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 


Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

 • De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

       a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

       b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

       c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

       d. die snel kunnen bederven of verouderen;

       e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed             heeft;

       f. voor losse kranten en tijdschriften;

       g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

       h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

       a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of                   tijdens een bepaalde periode;

       b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is                 verstreken;

       c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 


Uitsluiting herroepingsrecht 
Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
. die snel kunnen bederven of verouderen; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
f. voor losse kranten en tijdschriften; 
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
c. betreffende weddenschappen en loterijen. 


Te vermelden gegevens voor herroeping

(dit alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan

  DBR Interieur 
  Energieweg 22P

  3133EC Vlaardingen

  Nederland

  010-2477440 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur)— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

 

 

 

 

 

 


— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                    — Bestelnummer :

 

 

 

 

 

 

 

 


—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

 

 


— Naam/Namen consument(en)

 

 

 

 

 

 


— Adres consument(en) :

 

 

 

 

 

 

 

 


— IBAN Rekeningnummer:

 

 

 

 

 

 


— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

 

 

 

 


— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

 

 


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.